Seahorse Skeleton
 

Seahorse Skeleton

SOLD

Log #8464

Latin: Hippocampus

Size: 29x20x13cm